Esir Gününde Esirler

Ahmet Varol – Yeni Akit

Esir Gününde Esirler

 

Dün yani 17 Nisan tarihinin Filistin’de “esirler günü” olması münasebetiyle siyonist işgal zindanlarındaki Filistinli esirlerle ilgili etkinlikler düzenlendi. Biz de bu vesileyle özelde Filistinli esirlerin genelde siyasi gerekçelerle özgürlüklerinden mahrum bırakılanların davalarına ve problemlerine dikkat çekmek istedik.

Bugün hâlâ yer yüzünde haksız saldırılara ve işgallere karşı vatanlarını ve haklarını savunmaları sebebiyle veya hakim sistemlerin resmi ideolojilerini benimsemedikleri için siyasi gerekçelerle özgürlüklerinden yoksun bırakılmış çok sayıda insan var. Bunların birçoğu yaşadıkları topraklardaki rejimlerin yargı organları tarafından yargılanmış ve mahkûm edilmiş olsa da meşru haklarını savunanları veya bir ideolojik çizgiyi kabullenmeyenleri suçlu çıkaran yargılamanın âdil yargılama olamayacağı açıktır. Bu tür yargılamalar sadece haksızlıklara ve zulüm uygulamalarına yargı kılıfı geçirmekten ibarettir.
“Esirler” sorununun en yaygın olarak yaşandığı beldelerin başında Filistin’in geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü bugün her ne kadar bazı ülkelere nispetle siyonist işgal zindanlarında tutulan tutsak sayısı az olsa da işgalin başladığı tarihten bu yana esirler sorununun kesintisiz ve yaygın şekilde yaşanıyor olmasından dolayı Filistin halkı içinde bu sorundan etkilenmeyen bir tek kişinin dahi bulunduğu söylenemez. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerden on yaşını geçmiş olanların yaklaşık üçte biri işgal zindanlarına en az bir kere girmiş çıkmış yani esareti fiilen yaşamıştır. Bu da toplumda her aileden ortalama iki kişinin esareti fiilen yaşaması anlamına geliyor. Aileden bir kişinin bile esareti fiilen yaşamasıyla diğer tüm fertleri bunun acı ve ızdırabını yaşıyor.
Siyonist işgalde Filistinlilere mahsus “idarî hapis” uygulaması olduğundan çok sayıda Filistinli mahkeme tarafından herhangi bir suçlamayla mahkûm edilmeksizin yıllarca zindanda tutulabiliyor. Çünkü idarî hapis uygulaması savcıya bir Filistinliyi, mahkeme kararı olmaksızın ve hakkında bir suçlamaya dayalı iddianame düzenlemeden tek kararla altı ay süreyle hapiste tutma hakkı veriyor. Yasa,  altı aylık sürenin bitmesinden sonra da savcıya uzatma kararı verme ve uzatma işlemlerini on kereye kadar tekrar etme yetkisi tanıyor. O yüzden hâlen işgal devleti zindanlarında haklarında hiçbir dava açılmadan “idârî hapis” cezasıyla yıllardan beri bekletilen yüzlerce Filistinli tutsak var. Girmiş çıkmış olanların birçoğunu da herhangi bir mahkeme kararına dayalı olmadan sadece idarî hapis uygulamasıyla hapiste tutulmuş olanlar oluşturuyor.
“İdarî hapis” uygulamalarını öz yurtlarında yaşamakta ısrarlı Filistinlilere tahsis eden siyonist işgal yönetiminin Filistinli tutsaklara mahsus olarak yasallaştırdığı bir diğer uygulama da işkencedir. Dünyada işkenceyi yasallaştıran ikinci bir yönetimin bulunduğunu sanmıyoruz. Buna bazı yahudi insan hakları kuruluşları da itiraz etti ama İsrail Yüksek Mahkemesi itirazı reddederek, Filistinlilere işkence yapılmasına izin veren yasanın iptal edilemeyeceği fakat itiraz eden insan hakları kuruluşlarının işkence uygulamalarına birtakım sınırlamalar getirilmesi ve bazı uygulamaların yasaklanması için başvurabileceği yönünde açıklamada bulundu. İşkencenin yasal olması sebebiyle çok sayıda Filistinli tutsak sorgulama esnasında veya hapiste işkence ve kötü muamele yüzünden hayatını kaybetmiştir.
Çocuklar arasında oran daha düşük olsa da onların da birçoğu esareti mutlaka görmüş ve işkenceye yahut kötü muameleye maruz kalmıştır. Hatta bazı çocuklar, annelerinin hamilelik döneminde zindana girmeleri sebebiyle esaret altında, demir parmaklıklar ardında, karanlık koğuşlarda dünyaya gelmiştir. Ayrıca emzirme dönemindeki bebeklerini yanlarına alarak zindana girmeye zorlanan anneler de var.
Özel FM’de Cuma akşamları 19.30’da yayınlanan haftalık “Dünya Döndükçe” programında da inşallah bu hafta savaş esirlerinin ve zulme başkaldırmaları yahut siyasi tercihleri sebebiyle özgürlüklerinden yoksun bırakılan tutsakların davalarını daha ayrıntılı bir şekilde dile getirmeye çalışacağız. Programın ses dosyasını kişisel web sitemizden (www.vahdet.info.tr) dinleyebilir, yayınlayabilir ve çoğaltabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir