Kürtaj = Dolaylı Cinayet

Allah (cc) a sonsuz hamd ve sena, Resulullah (sav) al, ashab ve etbaına salat ve selam, siz değerli okuyucularıma da yürekten selamlar olsun. İnşallah haftada bir bu köşede beraber olacağız. Rabbim tüm amellerimizi halisane kendi rızası kılsın. Sizlerle paylaşacağım konularda olması muhtemel sürçmelerden dolayı şimdiden özür diler, yanlışlarım konusunda uyarı ve düzeltmelerde bulunan kardeşlerime de şükranlarımı sunarım. Sonuçta beşeriz…

Kürtaj konusu çok tartışıldı. Ancak hala da konuşulması gereken bir konu… Önce konuyla ilgili bazı tespitlerde bulunacak, sonra konunun fıkhi boyutunu paylaşacağım. İnşallah…

* Ağzı olan konuşuyor:

Birçok konuda insanların uluorta konuştukları oluyor. Ancak en çokta dini bir konu olduğunda ehli olan olmayan herkes pervasızca dalıveriyor. Hâlbuki dini konularda “Elhamdulillah Müslüman’ım” diyen her mü’minin, sözü ehline bırakması gerekir. İman diye bir derdi olmayanlardan, uluorta hatta çirkin birtakım söz ve çıkışlar sadır olabilir. Ancak % 99 küsuru Müslüman olan bir ülkede böylesi parazitlerin i’raptan mahalli olmaması gerekir. Asıl üzücü olansa bazı mütedeyyin görünenlerin, İslam’a aykırı ve hatta itikadi tehlike arz eden bu tartışma ve kalkışmaların etkisinde kalarak nasslarla sabit kimi konuları tartışmaya açmaları…

* Tüm mülkün sahibi, elbette bedenlerimizin de sahibidir.

Daha önce zina tartışmasında da kimi cahiller! Ortaya dökülüp, “Beden bizimdir istediğimiz gibi kullanırız.” dediler. Aynı vaveylayı kürtaj tartışmasında da gördük. Şurası kesin ki bizi yoktan var eden ve sahip olduğumuz her şeyi bize bahşeden Allah (cc) tır. Zerreden küreye her şey için bir intizam kaide ve kural koyan elbette insanı başıboş bırakmamıştır. “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.” (Kıyamet 75/37) “Beden benimdir istediğim gibi kullanırım.” Diyen bir kimse, bu ifadesiyle yaratıcının tasarrufunu ve koymuş olduğu kuralları reddetmeyi veya hafife almayı kastederse, dinden çıkar. Kaldı ki ana rahmindeki yavru ayrı bir candır ve en az annesi kadar hayat hakkı vardır. Dolayısıyla sebepsiz yere kürtaj yaptıran kadın, asıl müdahaleyi kendi bedenine değil, masum bir canın bedenine yapmış oluyor. Ama “görenedir görene, köre nedir köre ne?.. Kim bilir belki de kürtajcı taifenin anneleri de zamanında kürtaj yaptırsalardı, şimdi onlar hayatta olmayacaklardı!.. Kürtajcı taifeyi o masum canlarla empati yapmaya davet ediyoruz.

* Bataklık kurumadan sinekler bitmez.

Bilindiği üzere birçok değerimizi Avrupa birliği hülyasına kurban verdik. Bunları yeri geldikçe paylaşacağız. Ar, namus, edep, hayâ gibi kavramları anmak ayıplanır oldu. Çağdaşlık! İlericilik! Özgürlük! Ve pozitif ayırımcılık! Gibi kavramlar, moda olmanın da ötesine geçti. Derken zina resmen serbest oldu. Başka bir tabirle namussuzluk yasal hüviyetine kavuştu. Demem o ki, kürtajı bataklık sinekleri misali asıl çoğaltan sebep zinadır. Kürtajın yasaklanmasıyla ilgili düzenlemeleri desteklemekle beraber, asıl bataklığın kurutulması gereğini de hatırlatmak zorundayız. Elbette başka sebeplerde yok değil. Ancak asıl sebep zinanın serbest olmasıdır.

* Şefkatte hayvanlar kadar olamayan zavallılar…

Kürtajda ısrar ederek yavrusunun öldürülüp, parçalara ayrılarak çıkarılmasını isteyen dişileri anlamakta zorlanıyorum. Bunlara, İsmail’i için safa Merve arasında koşturan Hacerleri, yavruları için kendilerini mermilere siper eden nice anneleri ve bizzat kendileri için saçlarını süpürge eden, yemeyip yediren, içmeyip içiren, giymeyip giydiren kendi annelerini hatırlatmak fayda vermez kanaatindeyim. Çünkü bunlar tamda şu ilahi ikazı hatırlatıyorlar. “Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da aşağıdırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (Araf 7/179) Ama bu zavallılar, hayvanlar âlemini anlatan belgesel izlemezler mi acaba. Nice irili ufaklı, memeli, kanatlı annelerin, yavrularını korumak için destansı mücadeleler verip sonunda hayatlarını feda ettiklerini bir anlayabilseler…

* İstisnalar kaideyi bozmaz.

Kürtajı gerektiren durumlar elbette vardır. Ancak bunlar istisnadır ve genel durumlara nispetle nadirdir. Dolayısıyla genel kaideyi bozmazlar. Hüküm ve kararlar nadir ve istisna olana göre değil, umuma göre verilir. Kürtaj için ortalığı ayağa kaldıranlar, tıbbi ve dolayısıyla şer’i bir mazeret durumunda kürtajın serbest olmasını savunsalar zaten itiraz edecek kimse olmaz. Kaldı ki üzerinde çalışılan düzenlemelerde bu esneklik her halde ki olacak. Ne yazık ki vaveylacı taifenin derdi başka… Konunun fıkhi yönünü gelecek yazıda paylaşmak dileğiyle… Allah (cc) a emanet olun…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir