Alın Size, Kızlı-Erkekli Evler İçin Anayasal Dayanaklar!

Ali Karahasanoğlu – Yeni Akit

Alın size, kızlı-erkekli evler için anayasal dayanaklar!

 

Liberali de aynı çizgide..
Solcusu da..
Hatta muhafazakar geçinip de laikçilere şirinlik peşinde koşanlarımız da..
Diyorlar ki, “Evleri kontrol etmek, Anayasa’ya aykırıdır. Böyle bir kanun çıkarılamaz. Anayasa’da bir dayanağı yoktur.”
Anayasa’nın avukatlığını yapmak bana düşmez ama..
Benden çok, o itirazcılar, bu anayasayı sahiplenirler ama..
İtiraz ettikleri için.. “Yok” dedikleri için..
O anayasadan aktarımda bulunacağım..
Başbakan’ın söylediği, erkek ve kız öğrencilerin birlikte kaldıkları evlere yönelik kanuni düzenleme yapılması, “istemezükçü”lerin dediğinin tam aksine, Anayasa’nın emri..
Almışlar önlerine klasik bir madde.
Anayasa’nın 58. maddesi: “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
Bu maddeyi okuyup, hemen devam ediyorlar: “Bu madde, içki-uyuşturucu madde ile ilgili.. Gençlerin evlerine karışmayı öngörmüyor.”
Hoş, içki ile ilgili konuda da üç aşağı beş yukarı benzer itirazları yapmışlardı ama.
Kanun geçti..
Şimdi o itirazlarını unuttular..
“Kızlı-erkekli ahlaksız karma evler” için itiraza devam ediyorlar..
“Öğrencilerin evlerine devlet nasıl karışır. Anayasa’da böyle bir madde yok. Kanunlarda böyle bir yetki yok!..”
Sanki hayatlarında anayasaya bakmışlar. Sanki bu iddialı sözleri söylemeden önce, şöyle kanunlara göz atmışlar..
Onlar bakmazlar ama..
Biz yine kendilerine aktaralım.
Kanunlara hiç değinmeyeceğim. Sadece Anayasa’daki ilgili maddeleri verelim, yeter de artar bile..
Anayasa’nın 41. maddesi ne diyor: “Aile, Türk toplumunun temelidir.”
Bu maddeyi de yeterli bulmazlar, bilirim.
Olsun biz devam edelim..
“Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20/2. madde şöyle: “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; (…) kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.”
Dikkat buyrun, “milli güvenlik” gibi en temel konu ile yan yana sayılan, ev-üst aramasının gerekçelerinden birisi de, “genel ahlak..”
Nazlı Hanım’dan Mehmet Barlas’a ve diğer muhafazakar görünümlü tüm işbirlikçilere sesleniyorum, “Okuyun, öğrenin!.”
Devam ediyorum, Anayasa’dan ilgili maddeleri aktarmaya..
Anayasanın 21. maddesi de, “Konut dokunulmazlığı” başlığını taşıyor. “Kimsenin konutuna dokunulamaz” dedikten hemen sonra devam ediyor: “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması (…) hâkim kararı olmadıkça; (…) kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.”
Demek ki ne imiş?
Kimsenin konutuna girilemezmiş ama..
“Genel ahlak” istisna imiş!
Ne oldu, burayı atlamış mısınız, anlı şanlı profesörlerimiz? Hukuktan habersiz gazetecilerimiz.. Kendini bir şey zanneden siyasetçilerimiz!
Atlamışsınız.. Hem de ne atlama.. Dünya rekoru kıracak bir uzun atlama!
Devam edelim, Anayasa’ya.. “Haberleşme hürriyeti”ni düzenleyen 21. madde de, yine “genel ahlak” gerekçesi ile, kısıtlama yapılabileceğini belirtiyor..
28. madde, basın hürriyetini düzenliyor ama.. Orda da şu ifade yer alıyor: “Süreli veya süresiz yayınlar, (…)Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından (…) toplatılabilir.”
“Genel ahlak”; yine “milli güvenlik” ve “kamu düzeni” ile eşdeğer statüde, toplatma gerekçesi olarak anayasada yer alıyor..
Aynı maddede, “genel ahlaka aykırı” yayımdan mahkumiyet halinde, süreli yayınların geçici olarak kapatılabileceği belirtiliyor..
Anayasa 31. maddede, “kamuoyunun serbestçe oluşmasını önleyecek kayıtlar”a, kanunlarda yer verilemeyeceği belirtiliyor. İstisna olarak da yine “milli güvenlik, kamu düzeni” yanında, “genel ahlak” sebep olarak gösteriliyor.
33. maddedeki dernek kurma hürriyetinde, 34. maddedeki toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkında, 51. maddedeki sendika hakkında yine “genel ahlak” sınırlama sebebi.
Ve 141. maddede, duruşmaların herkese açık olduğu belirtiliyor.. Ardından da, “Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir” deniliyor..
Evet, “genel ahlak”, anayasa için bu kadar önemli..
Anayasada “milli güvenlik” 11 yerde, “genel ahlak” ise 10 yerde geçiyor..
Daha hangi anayasal dayanak istiyorsunuz, Başbakan’dan..
Ne diyecekti anayasa?
“Deniz isimli kızımız ile, Kurtul isimli oğlumuzun, üniversitede okurken, aynı evi kiralayıp orada kalmaları, zinhar yasaktır” yazacak değildi herhalde..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir