Ebu Bekr Sıddik (Ra) 7

Mürtetlerle Mücadele, Irak ve Suriye Fütuhatı

Ebu Bekr Sıddık (ra) Resulullah (sav) ın halifesi olduktan sonra, onun vefatıyla Arabistan’da Mekke ve Medine dışındaki bölgelerde görülen dinden dönme hareketlerine, yalancı peygamberlere, “namaz kılarız, ama zekât vermeyiz” diyenlere karsı savaş açtı. Esvedu’l-Ansi, Müseylemetü’l-Kezzâb, Secah, Tuleyha gibi yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarla bu zararlı unsurlar yok edilmiş, isyan bastırılmış, zekât yeniden toplanmaya ve Beytü’l-Mal’e konulup dağıtılmaya başlanmıştır.

Resulullah (sav) ın hazırladığı, ancak vefatı sebebiyle bekleyen Usame ordusunu Ürdün’e yollayan Ebû Bekir, Bahreyn, Umman, Yemen, Mühre isyanlarını bastırmıştır. İçte isyancılarla mücadele edilirken, dışta da iki büyük imparatorluğun, İran ve Bizans’ın ordularıyla karşılaşılmıştır. Hîre, Ecnâdin ve Enbâr, yapılan savaşlarla İslam diyarına katılmış, Irak fethedilmiş, Suriye’nin de önemli kentleri ele geçirilmiştir. Yermük savaşı devam ederken Hz. Ebû Bekir vefat etmiştir.

Onun ordusuna verdiği öğütlerde su ibareler vardır: “Kadın, çocuk ve yaşlılara dokunmayın, yemiş veren ağaçları kesmeyin, mamur bir yeri tahrip etmeyin, haddi aşmayın, korkmayın.” Gerçekten İslam ordusu fethettiği yerlerde kimseye zulmetmemiş, adaletiyle düşmanların takdirini kazanmış, Müslüman olmayıp da cizye vererek İslam’ın himayesine giren milletler huzur ve emniyet içinde yasamışlardır.

Dersler ibretler:

·         Ashabı kiram (Rıdvanullahi aleyhim ecmain) sadece büyük fetihlerle İslam’ı kıtalar ötesine taşıma, İslam’ın temeli olan Kur’an ve sünneti sonraki kuşaklara salimen taşıma vb. çabalarıyla kalmamış, Resulullah (sav) ın vefatından hemen sonra ümmet için onulmaz fitnelere sebep olacak irtidat hareketlerini de ortadan kaldırmışlardır. Yalancı peygamber denince aklımıza sadece Müseylemetül Kezzab gelir. Hâlbuki sahabenin şerlerini bertaraf ettikleri yalancı peygamberlik iddiasında bulunan mülhidler, bir düzineden fazladır.

·         Mürtedler (dinden dönenler) ise genellikle sonradan İslam’a giren, henüz imanı özümsememiş olan taşralılardan oluşuyordu. Bu durum Resulullah (sav) ın ashabının omurgasını oluşturan Ensar ve Muhacirler hakkında herhangi bir ta’n sebebi olamaz ve Ashabı kiram (Rıdvanullahi aleyhim ecmain) ın adaletine gölge düşürmez. Nitekim birçok sorun gibi bu sorunu da aynı sahabeler çözmüş ve çürük elmaları ayıklamışlardır. Her dönem de Müslümanları uğraştıracak hasta ruhlu, karakteri bozuk kişilikler çıkabilir. Ancak bunlar İslam’a zarar veremeyecek, er veya geç bertaraf olacaklardır.

·         İslam’da cihad o kadar önemlidir ki, dokuz cephede isyancılara karşı operasyonlar sürerken, hazırlanmış olan İslam ordusu yoluna devam etmiştir. Sahabe hakkında zihinleri bulandırmak isteyenler, bu gibi taşradaki zayıf karakterlileri veya cahil bedevileri örnek gösterirler. Ancak bu istisnalar, sahabenin adaletine ve güvenirliğine gölge düşüremez. Bu art niyetli kimseler de hep elleri boş kalmaya devam edeceklerdir.

·         İslam savaşırken de adaleti emreder. İslam’ın yüce cihadını emperyalizmin kirli savaşlarıyla kıyaslanmamalı ve karıştırılmamalıdır.

·         Tarih boyu işgal, soykırım, katliam ve sömürüyü meslek edinen batılılar, İslam’ı ve aziz mensuplarını barbarlıkla suçlarken aslında suçüstü oluyorlar. Biz kendimizi biliyoruz bileli İslam coğrafyasında hiç kan durmadı, gözyaşları ve feryatlar dinmedi… Tüm bunlar dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Dönüp yakın tarihe ve daha da ötelerine baktığımızda durumun pek de farklı olmadığını görüyoruz. Aradaki fark; geçmişte kitle iletişim ve ulaşım vasıtaları neredeyse yok hükmünde olduğundan, ancak çıplak gözle görülebilen ve görülenden de kayda geçebilen ancak sonraki kuşaklara ulaşabilmiş. Ulaşanın büyük bir kısmı da “yalan söyleyen tarih” ve batı hayranları tarafından yok edilmiş… Günümüzde ise batı elinde bulundurduğu muazzam medya gücü sayesinde akı kara, karayı da ak göstermeyi başarıyor… Her türlü barbarlıkla işgal, soykırım ve katliam yapıyor, mazlum halkların yer altı, yerüstü zenginliklerini hortumluyor, vakumluyor çalıyor, sonra da onları dünyaya barbar diye tanıtıyor.

İşin garibi, batı bu gibi tüm kirli işlerini ebedi özgürlük, insan hakları vb. janjanlı ambalajlara sarmalayıp dünyayı aldatıyor. Ya da aldattığını sanıyor. Ama artık devir değişti. İşte ümmetin baharı devam ediyor. Allah (cc) er veya geç mazlumların elleriyle bu insanlık düşmanı barbarlardan intikam alacaktır…

İşgalci Siyonistlerin, her tür insanlık dışı katliamları yaparken, aynı zamanda kendilerini film dünyası ve sanatla hep mazlum göstermesi… ABD’nin aynı şekilde onlarca yerde işgal ve katliam yaparken, Süpermen, Himen, Örümcek Adam ve binlerce film ve dizi filmle kendisini mazlumların yanında gösterme girişimleri bu kabildendir. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Selam… Dua…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir