Kur’anı Kerimi Tanıyalım

0

Murat PADAK

KURANI KERİMİ TANIYALIM

 

Beşinci Cüzün Özeti

1. Beşinci cüz Nisa Suresi 24. ayetle başlar ve aynı surenin 147. ayeti ile biter.
2. 23-25 ayetler arasında evlilik ile bazı meseleler anlatılmıştır.
3. 34. âyette kavvame ayeti vardır. Evlerin idaresinin erkeklere verilmesi ardından evlilikte problem olduğu zaman hakem heyetine başvurmanın önemine dikkat çekilir.
4. 43. âyette içkinin haram olma aşamalarından üçüncüsü anlatılmıştır.
5. 48. âyette ve 116. âyette şirkten başka her türlü günahın affedilir olabildiğinden bahsedilmiştir.
6. 78. âyette ölümün her yerden gelebileceği vurgulanmıştır.
7. 59,61,64,65,69,80,81,105,115,136 ayetlerde peygambere itaatin gerekliliği anlatılır. Peygambere yapılan itirazların imana zarar verdiği vurgulanmıştır.
8. Bir çok âyette de münafıkların tutumu yerilmiştir.
9. 94 – 105 ayetler arasında cihat, hicret, mazlumlara yardım, savaşta namazın durumu gibi konular işlenmiştir.
10. 119-121 âyetlerde şeytanın insanları yoldan nasıl saptırdığı anlatılır.
11. 127 – 130. ayetler arasında kadınlar ve evlilikte geçimsizlik ile ilgili konular işlenir.
12. 135. âyette adalet konusu işlenir.
137-145. ayetlerde ise münafıkların yaptığı sahtekarlıklar anlatılır.
13. Şükür ve iman olduğu zaman azabın gelemeyecek olduğu da 147. âyette anlatılır ve cüz biter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir