Kuyruğu Görünen Yalanlar

Ahmet Varol – Yeni Akit

Kuyruğu Görünen Yalanlar

 

Bugün Mısır’da zulme karşı sürdürülen kitlesel direnişi gayrimeşru, iktidarı hukuk dışı yolla gasp eden cuntayı ise meşru gösterebilmek için oynanan oyunlarla Filistin’de siyonist işgale karşı verilen mücadeleyi yıpratma amacına yönelik antipropaganda faaliyetine de malzeme oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye’de ise Irak’ta yapıldığı gibi bir yandan hedef saptırılmaya bir yandan da zulme karşı sürdürülen haklı mücadelenin imajının yıpratılmasına çalışılıyor. Fakat her ikisinde de kuyrukları iyice açıkta kalan yalanlardan ve kendini belli eden senaryolardan yararlanılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. İşin kötü yanı işbirlikçi medyanın bu yalan ve senaryoların piyasaya sürülmesine paralel yürüttüğü zihinleri etkileme bombardımanıdır. Bu yoğun bombardımanın etkisinde kalanlar, söz konusu yalanlar ve senaryolar üzerinde mantık muhakemesi yapma fırsatı bulamıyor, dolayısıyla piyasaya sürülen saçmalıkları ifşa eden kuyrukları fark edemeyebiliyorlar.
Sina’dan iki örnek üzerinde duralım:
Bölgede, askerî hedeflere füze atılıyor ve üzerine de İzzettin Kassam Birlikleri yazılmış. Oysa Hamas’ın askerî kanadı durumundaki İzzettin Kassam Birlikleri, bu saldırıları kesinlikle reddediyor. Sahiplenmenin ilkelerine ve Filistin direnişine tamamen aykırı olduğunu ve aleyhine sonuç vereceğini biliyor. Açıktan reddettiği bu eylemleri gizli yapması mümkün olmamakla birlikte, farzı muhal olarak gizli yaptığını iddia etseniz bile o durumda en azından gizli elini açığa çıkaracak bir işaret koymasının imkânsız olduğunu düşünmek gerekmez mi? Kesin dille reddettiği ve aleyhine sonuç vereceğini bildiği ama karşı tarafa zarar verme amacıyla gerçekleştirmesi ihtimaline binaen gizlice yaptığını farz ettiğiniz bir saldırıda “Heey! Ben buyum, bakın işte size füzelerimi gönderiyorum!” diye kendini ifşa edecek markayı koyması kadar aptallık olabilir mi? Böylesine akıl dışı bir eylem stratejisine sahip örgütün Gazze’nin güvenliğini sağlayacak ve siyonist işgalciyi dize getirecek kadar etkili bir mücadele ortaya koyması mümkün olabilir mi?
Gördüğünüz gibi senaryo kendini iyice belli ediyor ve yalanın kuyruğu gayet bariz bir şekilde görünüyor. Aslında görünen bu kuyruk senaryonun arkasında gerçekte kimlerin olabileceği hakkında da fikir veriyor. Ama dediğimiz gibi atılan füzeyle paralel bir şekilde medyanın yalan ve yönlendirme bombardımanı başlatıldığı için bu bombardımanın etkisi altında kalanlar o kuyruğun farkına varamıyorlar.
Yine Sina’da rejimin adamları güya Gazze’den Sina tarafına silah kaçıran adamlar yakalamış. Şu işe bakın dün Mısır tarafından Gazze’ye silah kaçırıyorlardı. Şimdi Gazze’de depolar iyice doldu; Sina’da da siyonist işgalciden daha tehlikeli yerli işgalci kontrolü ele geçirdi diye mi silahların o tarafa nakline ihtiyaç hâsıl oldu?! Ama işin ilginç yanı silahları kaçıranların İzzettin Kassam Birlikleri mücahitlerinin kıyafetleriyle yakalanması. Saçmalığın bu kadarı da artık fazla değil mi? Hem işi kaçak yapacak, silahları gizlice kaçıracak, hem de mensup olduğu teşkilata özel kıyafetleri giyecek. En azından gerçek kimliğinin tespit edilmesi yahut yapılan arama sonucu gizli bir not ele geçirilmesi suretiyle bağlantı kurulmuş olsaydı biraz daha akıllıca bir senaryo üretilmiş olurdu. Bu adamlar açıktan açığa insanların akıllarıyla da dalga geçiyorlar.
Suriye’de de birileri çıkmış kendilerini güya “aşırı selefi” diye piyasaya sürüyor. Ama silahlarını her gün yüzlerce mazlum insanı katleden diktaya değil mazlumlara yardım ulaştırmak için dünyanın dört bin yanından binlerce km yol katederek Suriye’ye yardım ulaştıran insanî kuruluşların elemanlarına yahut onlara yardım eden Suriyelilere çeviriyorlar. Örgütsel ihtilaflarla ilgili sürtüşmeleri de doğru bulmamakla birlikte yine anlayış meselesine bağlayabilirsiniz de mazlum insanlara dışarıdan yardım götürenleri hedef alan saldırıları ve cinayetleri nereye bağlayacaksınız? Bu cinayetler kimin işine yarıyorsa işleyenlerin kumandası da onun elindedir. Bütün bu saldırılar Baas’tan ve işbirlikçilerinden başka kimin işine yarar? Sadece insanlar değil yerdeki karıncalardan gökteki kuşlara kadar, Baas zulmünün elemanları dışında bütün canlılar bu saldırılardan ve cinayetlerden zarar görüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.