Suriyeden Güzel Haberler

 

 

Gaziantep suriyeye en açık il. Dolayısıyla gerek yaralı sevkiyatı, gerekse suriyeli heyetlerin de doğal uğrak yeri. Geçtiğimiz hafta on iki kişilik, uleme ve mücahitlerden oluşan bir grupla yapılan bir toplantıda hazır bulundum. Zaman zaman yapılan diğer toplantılat gibi bu da gayet faydalı bir toplantı oldu. Gaziantep stk temsilcileri ve suriyedeki kıyamın/cihadın temsilcileri arasında tanışma ve kaynaşmanın yanı sıra, suriyenin bu günü ve yarını hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Ümmetin son asır ağır yaralarından olan suriyede çok büyük bir dıram yaşanıyor, dünyanın gözleri önünde. Ümmetin ezeli düşmanları olan batılı kafirler için bu dıramlar birer bayram adeta. Saltanatlarının lokomotifi olan silah sanayii canlanıyor ve bundan dört köşe oluyorlar. Düşmanları arasındaki kavga, terör ve iç savaşlarla hasımlarındaki nüfus azalmasından da adete kırk köşe oluyorlar.

Garip ve bir o kadar acı olansa bu cephede; İran’ı, Irak’ı, Lübnan’ı Suriye’si vs irili ufaklı tüm güçleriyle savaşan Şiilerin, bu katliamları yaparken batılı düşmanı rolüne soyunması… Evet, bir yandan batılı kafirlerle beraber islam ümmetinin evlatlarına katliam yaparken, diğer yandan anynı batılı dostlarına karşı en keskin ve sert sloganlara devam etmesi… başka bir deyimle, bir asra yakındır zulüm altında inleyen ümmetin bu kutlu kıyamını, batılıların oyunu olarak göstermeye çalışması… ümmetin mazlum evlatlarına katliam uygularken, ümmet birliğinden, kardeşlikten ve mazlumlara hamilik yapmaktan bahsetmesi.

Nice dramların kolgezdiği biladı şamdan üzücü bazı haberlerin yanında gayet sevindirici ve ümmet adına ümüt verici haberler de var tabi. İşte toplantıdan aldığım artı-eksi bazı notlar:

·       Müslümanlar arası yardımlaşma iyi durumda. Fitne çıkarmaya çalışanlar, mücahitler arasında tefrika çıkarmak için çalışıyorlar. Rejimin casusları da boş durmuyor, müslümanlar aleyhinde her türlü iftira ve dedikoduları çıkarıyorlar. Müslümanlar ve cihad hakkındaki nice söylentiler, bu kabilden iftiralardır. Dolayısıyla islam aleminde devam eden her kıyam ve cihad aleyhindeki haberi, yeterince araştırmadan karar vermeyin. Nice haberlerin ümmetin ve asrın kıyamını zor durumda bırakmak için kasıtlı çıkarılan karalamar olduğunu bilin ve buna alet olmayın.

·       Yirmi ayrı cemaatin ittifakıyla yargı birliğin temeli ve alyapısı olan şeriat mahkemesi kuruldu. Bu birlik, cihad saflarında da birlik, beraberlik ve dayanışmanın alt yapısında önemli rol oynayacaktır. Bu kabilden şeriat mahkemesinin aldığı ilk kararlardan biri, güç dağılımı ve tefrika sebebi olan yeni cihad tuğayı kurmaya yasak getirilmesi. Bunun yerine var olan tugaylardan birine iltihak edilmesi.

·       Bir başka karar, tugaylar arası koordinasyon, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasına yönelik gereken çalışmaların yapılması… 60-80 yıldır en küçük bir şekilde bir araya gelmenin yasak olduğu bir yerde, böylesi bir birlik çok önemlidir. Onlarca yıldır suriyede 3-5 insanın herhangi bir yerde biraraya gelerek; sıradan bir ders veya sohbet yapması dahi yasaktı. Bundan dolayı takibata uğrayan, zindana atılan, işkenceye uğrayan, bu işkenceler sonucu sakat kalan ve şehid olanların sayısı bilinmiyor.

·       Türkmenler arasında ergenekonun ciddi çalışmaları var. Irkçılık damarını canlandırarak ilerde suriye cihadını bölmek ve fitne çıkarmak için her fırsatı değerlendiriyorlar. Aynı çalışmaların  kürt bölgelerinde çok daha yoğun olarak devam ettiği zaten biliniyor… Böylesi kullanılmaya müsait gruplar üzerindeki çalışmalar endişe verici boyutlardadır. Kürt grupları üzerinde iran vd şii unsurların fitne çalışmaları daha yoğun. Ancak selahaddin tugaylarının kürt bölgesinde çok önemli ve yararlı cihad hareketleri genişleyerek devam ediyor.

·       Hep beraber suriye sorununa sahip çıkarak bu oyunları bozmalıyız. Cepheye yardımları yoğunlarştırmanın yanında. Cihad aleyhindeki sinsi planların da farkında olup bu oyunları boşa çıkarmalıyız. Suriye kaybederse ümmet kaybeder. Zira suriyedeki cihad, sadece ahı gitmiş vahı kalmış baas güçlerine karşı  değil, doğulu batılı tüm küfür güçleri ve tüm Şii unsurlara karşı yapılmaktadır. Hatta saltanatlarının gitmesinden korkan islam alemindeki diktatör bakiyeleri bile alttan alta karşı cepheye destek vermektedirler.

·       Savaş konusunda ciddi acemilik var… taktik ve planlama bilinmiyor. İyi niyetli, samimi ama cihadın acemisi, eğitimsiz kuru kalabalıklar ciddi zaaf oluşturuyor. Sayıları az da olsa Çeçenistan, afganistan vb. Yerlerde savaşmış olan tecrübeli mücahitlerin çok faydası oluyor. Hem acemilerin eğitimi hem de savaş taktikleri konusunda boşluklar yavaş da olsa gideriliyor. Bu konuşmalar devam ederken, halep hava alanı ve önemli bir askeri üssün daha mücahitler tarfından alındığı müjdesi geldi. Bununda tecrübeli mücahitler öncülüğünde gerçekleştiği ifade edildi.

·       Suriye sorunu uzadı ve bu durum bıkkınlık, kanıksama vb dezavantajları beraberinde getiriyor. Ancak bu uzama da bir çok hikmetleri de var. Özellikle kurulacak islam devletine hazırlık ve bazı boşlukların telafisi için zaman kazandırmakta… İslami gruplarda ben kendi kendime yeterim yanlışını düzeltip, birbirlerine ihtiyaçlarını pratikte öğretmesi… Onları ve tüm ümmeti birbirine yaklaştırarak, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmesi… Sağlam olanlarla çürükleri ayırmaya etkisi… Hergün biraz daha şianın içyüzünü, ümmet düşmanlığını ve ümmete hiyanetini deşifre etmesi gibi. “sizin hayır gördüklerinizde şer,şer gördüklerinizde hayır olabilir. Doğrusunu Allah (cc) bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara 2/216) mozkilinc@hotmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir