ZEKAT

Sadece Afrikalı Değil Tüm Fakirlerin İlacı; ZEKAT

Bilim Adamları: “Şu An Dünya Kaynakları Dünyadaki Nüfusun Üç Katını Beleyecek Kadardır.” Diyorlar. Birleşmiş Milletlerin Yayınladığı Human Development Report (Beşeri Gelişme Raporu)’A Göre Dünyanın En Zengin Ülkelerinde Yaşayan % 20’lik Bir Nüfus, Dünya Gelirinin % 86’sına Sahipken, En Alt Kademedeki % 20’lik Nüfus İse Dünya Gelirinin Sadece Ve Sadece % L’lik Bir Bölümüne Sahiptir. % 13’lük Bir Gelir İse % 60’lık Orta Halliler Tarafından Paylaşılıyor.
Yine Birleşmiş Milletlerin Bir Alt Kuruluşu Olan FAO (Dünya Tarım Örgütü)’ Nün Raporlarına Göre Dünyada Aşırı Beslenme Ve Aşırı Tüketimin Yol Açtığı Hastalıklardan Dolayı Ölenlerin Sayısı, Eksik Beslenmeden Dolayı Ölenlerin Sayısından En Az İki Kat Fazladır. Yani Birileri Tabir Caizse Tıkına Tıkına; Birileri De Acından Ölüyor.
Dünyada İnsanlar Arasında Gelir Dağılımı Böylesine Adaletsiz İken Acaba Ülkemizde Durum Nedir? Ne Yazık Ki Türkiye, Dünyada Gelir Dağılımı En Adaletsiz Olan Ülkeler Arasında Yer Almaktadır. En Adaletsiz Gelir Dağılımı Sıralamasında Dünyanın 21. Ülkesi Olan Türkiye, Aynı Zamanda Kapitalizmin En Vahşi Olarak Uygulandığı Bir Ülkedir.

Zekatın Hikmetleri.
* Allah (Cc) In Emrine İmtisal Ve Dolayısıyla Farz Bir İbadeti İhya.
* Resulullah (Sav) In Sünnetine İttiba.
* İslamın Beş Taşıyıcı Sütunundan Önemli Birini Dikmek Ve Muhafaza Etmek.
* Uluhiyyet Ve Kulluk Münasebetini Tescil. Kulun Rabbine Teslimiyeti Ve Kullukta Samimiyetinin Pratik Bir Nişanesidir.
* Allah (Cc) In Lütfettiği Mal Nimetinin En Güzel Şükrüdür. Bilindiği Üzere Şükür Kuru Bir Söz Değil, Pratik Bir Ameldir Ve Her Nimetin Şükrünün Kendi Cinsinden Olması Esastır.
* Fakir Ve Gariplerin İhtiyaçlarını Giderme Ve Yaralı Gönüllerini Tedavi.
* Zenginlerin Cimrilik, Bencillik, Kibir, Gurur Vb Manevi Hastalıklarının Tedavisi.
* Malın Muhtemel Kirlerden Temizlenmesi, Bereketlenip Çoğalmasına Vesiledir. Evet Zekat Vs

Hayırlar Malı Eksiltmez Çoğaltır.
* Toplumda Yardımlaşma Ve Dayanışma Ruhunun İhyası Ve Diri Tutulması.
* Verene; Vefa, Şefkat Ve Merhamet, Alana; Tevazu Ve Vefayı Öğretmesi.
* Toplumda Zengin-Fakir, Burjuvazi-Proleterya Gibi Sınıf Ayırımlarının Ortadan Kaldırılması.
* Ve Böylece Sınıf Ayırımlarını Kullanarak Türeyen, Zararlı Fikir Akımları Ve İdeolojilerin Önüne Geçilmesi. Dolayısıyla Bölücülük Ve Tefrikanın Yok Edilmesi.
* Varlıklı İnsanlarla Fakirlerin Arsında Sevgi Ve Saygının Pekişmesi.
* Böylece Sosyal Barışın Tüm Ümmete Yayılması Ve Yaşanması.
* Gelir Dağılımında Adalet Ve Denge.
* Mal Ve Servetin Yastık Altlarında, Kasalarda, Hesaplarda İstiflernip Muattal Bırakılması Yerine Reel Ekonomiye Kazandırılması.
* Böylece Ümmetin Servetinin Çoğalması, Ümmetin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Vs Açılardan Gelişip İlerlemesi.
* Sonuç Olarak Bu Âlemde Huzur, Güven Ve Barış İçinde Bir Hayat, Ahirette De Ebedi Saadet.
Zekâtla İlgili Pratik Bilgiler.
* Zekâtın Fikhî Boyutunu Uygun Bir İlmihal Veya Fıkıh Kitabından Okuyup Araştırınız Ki İbadetinizi Bilinçli Yapınız. Bu, Her İbadette De Şiarınız Olsun. Bazen Küçük Bir Yanlışlık Veya Eksiklik Yaptığınız Ameli Boşa Çıkarabilir.
* Niyet Ve İhlası Göz Ardı Etmeyiniz. Unutmayınız Ki, Amelin Çokluk Ve Büyüklüğü Değil Halisane Olması Önemlidir.
* Şükür Makamında Olunuz; Verirken Ne Verdiğiniz Kişiye Ne De Mülkün Asıl Sahibi Olan Allah (Cc) A Minnet Etmeye Kalkmayınız.
* Verenin Minnet Etmemesi Gerektiği Gibi Alanında Kibir Ve Gurura Kapılıp Almamazlık Yapmamalıdır.
* Sizin Değil, Fakirin Sizde Emanet Olan Kendi Malını Verdiğinizi Biliniz.
* Yaptığınız Her Hayırda Akrabalara Öncelik Veriniz.
* Akrabalar İçinde De Müstehak Olanlara Öncelik Veriniz.
* Verdiğiniz Kişiyi Tanıyıp Bilerek Veriniz Ki; Verdiğiniz, Günahta Sarf Edilmesin. Aksi Halde O Günahın Ortağı Olabilirsiniz.
* Verdiğiniz Malın Türünde Fakirin Maslahatını Gözetiniz. Fakir İçin Genelde Nakit Daha Uygundur. Dolayısıyla Vereceğiniz, Ticaretini Yaptığınız Bir Eşya Değilde Nakitse, Nakitinizle Eşya Almaktansa Fakire Nakit Olarak Veriniz.
* Mümkünse Toplum İçinde Değil De Tenha Bir Şekilde Veriniz Ki, Verdiğiniz Kimse Rencide Olmasın.
* Şayet Eşya Verecekseniz Size Verildiğinde Rahatlıkla Kabul Edeceğiniz Konumda Olanlardan Veriniz. Eskimiş, Solmuş, Bozulmuş Veya Kullanım Tarihi Geçenlerden Olmasın.
* Zekâtınızı Vaktinde Vermeye Çalışınız. İki Aydan Fazla Gecikme Durumunda Kazaya Kalmış Sayılacaktır.
* Zekâtınızı Bulunduğunuz Yerde Vermek Asıl Olup Başka Yere Nakli Mekruhtur. Ancak Akraba Veya Daha Zarurî İhtiyacı Olanlardan Dolayı Nakli Caizdir. Özellikle Afrikada Ki Fiili Durum Gibi.
* Zekâtınız Vs Hayırlarınızı Mümkün Mertebe Kendiniz Elden Teslim Ediniz Zira Bu Daha Efdaldir. Ama Gereğinde Vekâlet Yoluyla Da Tabi Ki Ödenebilir.
* Herhangi Bi Hayır Kurumuna Verecekseniz Zekâtın Fıkhî Yönünü Bilip Uygulayacak, Müstehakları Gözetecek Ve İlmi Çalışmaları Olanları Tercih Ediniz.
* Şu An Devlete Verilen Vergiler Zekât Olarak Sayılamaz. Çünkü Zekâtın Bizzat Zekâta Müstehak Kimseye Temliki Şarttır.
* Zekât Vermeyen Kimse, Fakirin Malını Çalmış Veya Gasp Etmiş Hükmündedir.

* Zekât Vermeyen, Allah (Cc) Ve Resulüne (Sav) Savaş Açmış Konumda Olup İflahı Mümkün Değildir.

Selam ve Dua İle..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir