Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak – Yeni Akit

Aman ha!

 

Ramazanı tamamladık. Bayramınızı tebrik ediyor, bu günlerin vahdete ve hayırlara vesile olmasını diliyorum..
Allahım, bizleri affet, bize hakkı hak ve batılı batıl göster, hakta toplanmamızı nasib et.. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak etme!
Ben bu gün vesilesi ile bazı düşüncelerimi sizlerle  paylaşmak istiyorum.. Bu gün işin olmaması gereken kısmından başlayayım. Zira “def-i mazarrat, celbi menafiden evladır”
Başınız dik olsun, ama ne olur dikbaşlılık etmeyin.. El-etek öpmeyin, ama saygılı olun karşınızdakilere.. Akif “Hele o rüku olmasa dünyada eğilmez başlar” der! Allah’tan korkun, başkalarından değil.. Dikkat edin,  birinizin tevazuu başkalarının kibrine vesile olmasın.
Cahillerle tartışmayın. Kafanızı kimseye kiraya vermeyin kardeşler.
Din büyükleriniz, siyasi önderleriniz de dahil, kimseyi İlah ve Rab edinmeyin. Hristiyanlar peygamberlerini  İlah ve Rab edindikleri için helak olmadılar mı? Allah’tan başka İlah yoktur..
Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin.. Vahyin lafzı dışında hiç bir şeyi mutlaklaştırmayın, kendi zannınızı, kanaatinizi, yorumunuzu din edinmeyin. Yoksa Şeytan size Kur’an’la da aldatmayı deneyecektir. Muhkemleri bırakıp müteşabihlerin peşine düşmeyin..
İstişare ve Şuradan ayrılmayın. Alimlere danışın, sadece şeyhinize, liderinize ve örgütünüze değil.. Çevrenizdekilerle konuşun. İttifak ettiğinizde birlikte hareket eder, ihtilaf ettiğinizde birbirinizi mazur görürsünüz.. Mutlaka da ortak bir karar almanız gerekiyorsa, hakeme gidersiniz..
Hiç bir konuda inatlaşmayın. Size hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir.. Hiç bir şeyi ihtirasla istemeyin, sonra Allah size o şeyle imtihan eder de, istediğiniz şey dua ile istediğiniz bir belaya dönüşebilir..
Fasıklar size bir haber getirdiğinde ona hemen itibar etmeyin..
İnsanlar hakkında hüsnü zan edin, ama kapınızı her çalan sakallı babanız olmayabilir. Hızır da olmayabilir.. Şeytan size sureti haktan gözükerek yaklaşmak isteyebilir..
Her gece Kadir gecesi değil, Kadir gecesini Kadir gecesi gibi idrak et ve diğer zamanlar da o geceyi hatırlayarak, kalu beladaki ahdini hatırlayarak geceni gündüzünü, şahidlik, zikir ve ibadetle, maişetin için çabayla geçir. Hem zaten bir mü’min için, helal bir kazanç yolu ibadet değil mi? Zekat ve sadaka için vesile değil mi iş hayatı. Allah’ın senden istediğini ne çoğalt, ne azalt.. Dininin önüne ve sonuna sıfatlar ekleme, dini Allah’a has kıl ve bu konuda kıskanç davran, haddi aşma, aşırıya gitme.. Her gün oruç tutmak makbul değildir. Peygamberden daha fazla müslüman olamazsın. O kardeşi Hz. Davud aleyhisselam gibi bir gece yer, bir gece tutardı.. Sabah namazının farzı 2 rekattir, dört rekat kılınmaz, öyle kılmak da dindarlık değildir. Ölçü ve tartıyı doğru tutmak gerekir.. Allahın “koş” dediği yerde yürünmez, “yürü” dediği yerde koşulmaz.. Unutmamak gerekir ki, ibadetin çok olanı değil, sürekli olanı makbuldür..
Bataklık güllerinden hahzer edin/kaçının.. Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı. Kafirlere, zalimlere, fasıklara meyletmeyin, sonra ateş size de dokunur.. Bir haramı alenen ve tekrar tekrar yapanlar konusunda ihtiyad edinin. Kulağınıza hoş gibi gelen şeyler, bazen helakınıza sebeb olacak bir vadiye savrulmanız için vesile olabilir.. Bazan cehennemin yollarını iyi niyet taşları ile döşer Şeytan!
Adaletten ayrılma, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma.
Bil ki, peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir.. Herkes eleştirilebilir. Kimse din büyüklerini, liderlerini, Şeyhlerini İlah ve Rab makamına yüceltmemelidir. Her kişi hata yapabilir. Nefs taşıyan herkesin nefsinde Şeytanın bir yeri vardır.. Allah (cc) kitabında “Din büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin” der!
Müminler sözü dinler doğrusuna tabi olur, yanlışına karşı çıkarlar. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşıdırlar.
Kimse kendi liderini, örgütünü, şeyhini, önderini Hz. Ali’den ya da Hz. Ömer’den, Hz. Ebubekir’den, Hz. Osman’dan daha üstün ve ileri bir makama yüceltmeye kalkışmasın.. Derler ya “Şeyh uçmaz, mürit uçurur” Kimse eleştirilmez değildir.. Kimse la-yüs’el değildir.. Kimse gayb bilgisine sahip değildir.. Kimse gayb hazinesinin anahtarına da sahip değildir.. Onlar da “Size hayır gibi gelende Allah şer, şer gibi gelende Allah hayır murat etmiş olabilir” hükmünün muhatabıdır..
Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatini Allah bize öbür dünyada gösterecektir..
Aynı Allah’a iman edenler, tek bir cemaattir. “İhvan”dır. Sizin ihvanınız sadece kendi tarikatınızın müritleri değil. Aynı Allah’a, Resulüne ve kitaba iman edenler tek bir cemaattir. Onların işleri aralarında istişare ve şura iledir. İttifak ettiklerinde birlikte hareket eder, ihtilaf ettiklerinde birbirlerini mazur görürler..
Unutmamak gerekir ki, benim sizden birine uzaklığım, onun bana uzaklığına eşittir.. Benim fikirlerim size ne kadar garip geliyorsa, sizin fikirleriniz de bana o kadar garip geliyordur. Biz birbirimizin Rabbi ve İlahi olmadığımıza göre, bizim gibi düşünmeyenleri tekfir etmekten vazgeçelim. Çünki hakikatin kaynağı ve merkezinde biz durmuyoruz.
Dinde tartışmaya girmeyin. Kafanızı tek düşünce kalıpları ile dondurmayın. Başka kaynakları da okuyun, başkaları ile de konuşun.. Onları da dinleyin.. “Tearüf” edin! Unutmayın ki Allah sizi Tearüf edesiniz diye yarattı! Yoksa beyin kireçlenmesi yaşarsınız, Kıyas kabiliyetini kaybeder ve faal akıldan uzaklaşırsınız.
Vahşe ve Vahyin penceresinden yaşadığınız zamana ve mekanıma şahidlik edin.. Unutmayın ki, Allah (cc) sizin ellerinizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Çokça dua edin. “Dualarınız olmasaydı ne işe yarardınız ki!”. Yalnız Ondan yardım dileyin, Ona kulluk edin ve Ona sığının. Resulün yolundan ayrılmayın. Akaid konusunda hassas davranın. İyi ve güzel şeyler yapın. Zulmetmekten, kul hakkını yemekten sakının. Unutmayalım ki, Allah cahil ve zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Sonra dualarımızı kabul etmez!. Namazımızı dosdoğru kılalım, zekatımızı verelim, orucumuzu tutalım. Gücü olanlar Hacc etsinler. sabredelim ve sabrı tavsiye edelim, yoksa gazaba uğrayanlardan oluruz. Selam ve dua ile..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir