Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak – Yeni Akit

Gerçeklerle Yüzleşmek

 

Harika! “CHP O İddiaları Araştırın” dedi. CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cumhuriyet döneminde camilerin ahır yapıldığı’na ilişkin iddiasının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.’
CHP’yi kutluyorum. Bu 28 Milletvekilini alkışlıyorum.
Keşke bu 28 arkadaş, CHP’nin adının başına, ilk kelimenin sonuna bir “ci” ekleseler ve İş Bankası ile ilişkilerini kesseler. Yeni anayasa ile birlikte zaten And’da, Anayasanın başlangıcı da değişecek. O zaman CHP’de normal bir parti olur..
“Cumhuriyet” savcısı gibi, Merkez Bankası gibi partisi olmaz.
Bu 28 arkadaş, Diyanet’in yapısının yeniden düzenlenmesi, dini vakıfların bu özerk kuruma devredilmesi, geçmişten bu güne dini vakıflara ait mal ve paraların bu kuruma aktarılması konusunda da bir teklif verebilirlerse büyük bir iyilik yapmış olurlar.
Mesela dini vergilerin yasal olarak toplanabilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesine ne derler aceba.. Bir öneri daha: Biliyorsunuz, Hilafet lağvedilmedi. Yani ortadan kaldırılmadı. “Hilafet mana ve mefhum olarak Cumhuriyet ve TBMM’nin şahsı manevisinde mündemiçtir” denildi. Onun için de dini vakıflar ve diyanet, din eğitimi devletin kontrolüne/himayesine verildi.. Bir de biliyorsunuz. Mustafa Kemal’in bir açıklanmayan vasiyeti muhabbeti var. Bu Vasiyetname niçin açıklanmıyormuş, duymuşsunuzdur. Güya, Mustafa Kemal, bir süre sonra yeniden Hilafetin ihyasını istemiş de onun için açıklanmıyormuş bu vasiyetname. Birileri Mustafa Kemal’den daha Kemalist olmuş demek ki. Onun için Mustafa Kemal’i bile sansürleme gereği duymuşlar. Ben bu 28 arkadaştan rica ediyorum; şu 10. Yıl albümünü ve Cumhuriyetin 15. Yıl şeref albümünü bir bulup incelesinler, ne iyi ederler..
Fakat laiklik adına din ihmal edilirken, bir yandan da İslam Ümmetinin birliğini ve maslahatını gözeten Evrensel anlamda tüm dünya Müslümanlarının temsili konusunda bir misyona sahip olan Hilafet makamı da var mı yok mu belli olmaz hale geldi.
Meclis bu Hilafet konusunu da incelemeli ve yeniden evrensel statüde özerk bir şekilde yeniden yapılandırılmalı..
Bu iş, hem şapka kanunu olup, hem hacı hoca, paşa, bey demek yasak olup herkesin  bu yasalar yokmuş gibi davranması, ya da türbe ve zaviyelerin kapatılıp Anıtkabir’in türbe yapılmasına benzemez. Yani konu bireysel, ya da ulusal bir konu değil. Dünya Müslümanlarını ilgilendiren bir konu..
TBMM ve Cumhuriyet kurumları hilafet yetkisini kullanmak istemiyor anlaşılan. O zaman bıraksınlar.. Himmet buyurup bu konuyu meclis gündemine getirebilirlerse ne iyi ederler.. Kendilerine teşekkür ederim o zaman..
Benim Cumhuriyetçi Halk Partisi ile siyasi olarak varolması anlamında bir sorunum olmaz, sadece siyasi bir sorunum olabilir o zaman, diğer partilerle de olabileceği gibi.. Benim sorunum “Cumhuriyet Halk Partisi” ile. Bu partinin anayasal eşitliğe uymayan bir takım imtiyazları ve statüsü ile ilgili.. İsterlerse “Kemalizmin Türklerin resmi dini olması”nı istesinler, bu onların bileceği bir iş.. Bana bu fikre sadakat yemini ettirmesinler, beni zorlamasınlar da kendileri ne istiyorlarsa, kendi bilecekleri bir iş..
CHP, Ergenekon avukatlığı, Esad ve Şebbiha yandaşlığı, DHKP-C avukatlığı ile bir takım militanların ekmeğine yağ sürse de, siyaset yapmış, ana muhalefet görevini yapmış olmaz..
Keşke CHP, Uğur Mumcu davasının peşine düşse. Ama birileri diyorlar ki: “Mumcu meselesini tartışmak, CHP’ye zarar verebilir”.. Niye biliyor musunuz, CHP Ergenekon’un avukatı ya, ipin ucu Ergenekon’un karanlık dehlizlerine uzuyor da onun için..
CHP ve MHP, dünki kanlı bıçaklı siyasi kadrolar, bu gün siyasi duruşları itibarı ile ne kadar da birbirlerine benziyorlar..
Birilerinin bazı arkadaşlara şunu söylemeleri gerek:, 19. yy sonlarında, Komunizm, Kapitalizm ve Faşizm tartışmalarının gölgesinde, savaş yıllarında ortaya çıkan kavram ve kurumlarla 21. yy’ın ihtiyaçlarına cevap vermek mümkün değil..O kavramlara dayanılarak kurulan devletlerin çoğu dağıldı..
Soğuk savaş biteli yıllar oldu. Savaşın bittiğinden habersiz japon askerine benzeyerek Ankara’da siyaset yapmak ne kadar mümkün.. Sahi CHP sosyalist enternasyonalde, sosyalist partileri, o ülkelerin resmi kiliseleri, kral ve kraliçelerini devirmek için devrimci mücadeleye çağırsa ya.. Bu arada madem bir araştırma komisyonu kurulacak, tekke, dergah, zaviye, kilise, havra, mabed statüsündeki yapılarla diğer dini kurumların yapıları da araştırma kapsamına alınabilir. Hatta bu araştırma niye sınır komşularımızdaki emlakı da kapsamıyor. Madem TBMM Hilafetin mana ve mefhumuna sahip çıkacak, Hilafete vergi ödeyen tüm diğer ülkeler bu kapsama alınamaz mı?
CHP’li 28 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergesini destekliyor ve vicdan sahibi, gerçeği arayan bu 28 Milletvekilini selamlıyorum..

Selam ve dua ile..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir