Ahmet Varol – Yeni Akit

Kitaplar Arasında

 

Hz. Muhammed (s.a.s.)’e vahiy “Oku” emriyle başladı. Günümüzde okumak için çok sayıda malzeme var ve imkânlar bayağı genişledi. Fakat özellikle Türkiye’de okuma oranında düşme olduğu söyleniyor. Bunun da sebebi belki görsel malzemelere daha çok rağbet edilmesidir.

Malzemelerin artması ve imkânların genişlemesi okurken daha seçici olmayı gerektiriyor. Çünkü sadece ilgimizi çeken başlıkları okumamız bile epey zaman alıyor.
Son dönemde internete ilginin artması ve elektronik kitap alternatifinin yaygınlaşması sebebiyle özellikle basılı kitap pazarının daraldığı, dolayısıyla fikri kitap yayıncılığının büyük ölçüde gönül işine dönüştüğü söylenebilir. Ama buna rağmen yine de okuma meraklılarının ihtiyacını karşılayacak kadar kitap basılıyor. Ben de bugün son dönemde elime ulaşan bazı kitaplardan özetle söz etmek istiyorum.
En başta ülkemizin değerli ilim adamlarından ve fıkhî alandaki çalışmalarıyla tanınan Hüsnü Aktaş hocanın, Yusuf Kerimoğlu mahlasıyla yayınladığı Fıkhî Meseleler adlı eserinin yeni baskısından söz edelim. Hocanın çalışmalarından istifade eden okuyucuların sorularına verdiği cevapları içeren eserin yeni baskısı yeni sorularla ve meselelerle genişletilerek büyük boy halinde basılmış. Oldukça kaliteli cilde sahip yeni baskıda birinci hamur sarı renk kâğıt kullanıldığından gözü yormadan okunuyor. Konuların kategorik olarak ciltlere ayrıldığı yeni şeklinde henüz içtihat ve fıkıh usûlüne dair sorulara cevapların yer aldığı birinci cilt ile akaide dair meselelerin yer aldığı ikinci cilt basılmış. Kitabı Misak Yayınları neşrediyor.
Misak Yayınları’nın çıkardığı bir diğer kitap da N. Mehmet Solmaz’ın İncillerin Hikâyesi adlı eseri. Uzun süre Avrupa’da görev yapan Solmaz günümüz hıristiyanlarının elindeki İncil’ler arasında kıyaslama yaparak farklılıklara dikkat çekmiş. Solmaz, vurguladığı farklarla bugünkü hıristiyanların elindeki İncil’lerin Hz. İsa (a.s.)’ya vahiyle bildirilmiş İncil olmadığını ortaya koyuyor.
Arap Baharı veya Ortadoğu İntifadası olarak adlandırılan halk ayaklanmalarıyla ilgili birçok kitap yayınlandı. Bunlardan biri de Ekin Yayınları’nın çıkardığı “Devrim Sürecinde Ortadoğu” adlı eser. Kitap sadece bir müellife ait değil. Bu alanda çalışmaları olan Bahadır Kurbanoğlu, Bülent Şahin Erdeğer, Haşim Ay, Lokman Doğmuş, Murat Özer, Musa Üzer, Mustafa Siel ve Orhan Güven’in konuyla ilgili farklı yazı ve değerlendirmelerinin bir derlemesinden oluşuyor. Kitabın derleme çalışmasını da Musa Üzer yapmış.
Ekin Yayınları’nın yayınladığı kitaplardan biri de İbrahim el-Beyumi Ganim’in yazdığı Hasan el-Benna’nın Siyasi Düşüncesi adlı tercüme eser. Arap dünyasının yeniden şekil alması merhalesinde siyasi alanda bayağı öne çıkan İslami hareketin fikrî alt yapısının oluşmasında Hasan el-Benna’nın ve onun kurduğu Müslüman Kardeşler’in önemli rolü olduğu biliniyor. Bu kitap, el-Benna’nın İslâmî düşünceyi siyasi alanda yeniden aktif hale getirme çabalarını yürüttüğü ve Müslüman Kardeşler’in şekillendiği dönemlerde İslâm âleminde ortaya çıkan farklı düşünce akımları hakkında özet bilgiler verdikten sonra el-Benna’nın siyasi meselelerle ilgili yaklaşımları, yorumları ve izlediği çizgi hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Beş yüz sayfadan fazla ve orta boy kitabın bu konuda kaynak niteliği taşıyan oldukça kapsamlı bir eser olduğunu söyleyebiliriz.
İşgal devleti her ne kadar özür dilese de gündemden düşmeyeceğine inandığımız Mavi Marmara yolculuğuyla ilgili olarak Dilek Yaraş’ın da Kır Zincirlerini Mavi Marmara adlı bir eseri yayınlanmış. Kitabın ağırlıklı kısmı işgal güçlerinin saldırılarında şehit edilen dokuz insanımız ile saldırı tarihinden beri bitkisel hayatta olan Uğur Süleyman Sönmez’in ailelerinin ve yakınlarının duygularının dile getirildiği röportajlardan ve tahlillerden oluşuyor. Ayrıca olayları yaşayanların duygu ve düşüncelerinin dile getirildiği yazı ve röportajlara da yer verilmiş. Olayları yaşıyormuş gibi heyecanla izleyeceğiniz belgesel niteliğinde.
Libya yolculuğunda birlikte olduğumuz yol arkadaşımız Turgay Aldemir’in sosyal faaliyetlerinin düşünce çerçevesini oluşturan ve Tire Yayınları’nın yayınladığı Zamanın Ruhu adlı eseri de faydalı tecrübelerin fikir potasında pişirilip sunulmuş hali sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir