Ahmet Varol – Yeni Akit

Mali’de Devam Eden İşgal

 

Suriye’de Baas rejiminin, arkasında duranların kesintisiz destek ve yardımlarından da güç ve cesaret alarak sürdürdüğü vahşet ve katliamların uzamasının sürekli can kaybına ve büyük miktarlarda maddi zayiata neden olmasının yanı sıra olayın sınır ötesi boyutuyla ilgili de iki önemli olumsuz etkisi var. Bunlardan birinin yansıması mazlum Suriye toplumuna diğerininki de ezilen, zulüm gören diğer Müslüman toplumlara yönelik oluyor. Birincisi Suriye’deki katliamların ve yıkımların güncelleşmesine dolayısıyla zihinlerde normalleştirilmesine, bu da zaten başlangıçta kasıtlı çarpıtmalarla ve saptırmalarla yanıltıldığı için duyarsız kalan kitlelerin bugün olayı içselleştirmeleri sebebiyle duyarsızlığa ve tepkisizliğe devam etmelerine yol açıyor. İkinci etken de gündemi sürekli meşgul eden Suriye hadiselerinin İslâm dünyasındaki diğer olayların gölgede kalmasına ve dikkatlerden kaçmasına neden oluyor.

Ayrıca hiçbir ölçü ve sınır tanımayan Baas vahşetinin korkunç boyutları karşısında diğerleri gözlere küçük görünüyor ve ihmal ediliyor. Baas vahşetinin gölgede bıraktıklarından biri de Mali’de devam etmekte olan Fransız işgali ve işgalcilerin gerçekleştirdiği zulüm uygulamalarıdır. Hatta olan bitenlerin doğru düzgün haberlere yansımaması sebebiyle gidişatı iyi takip edenlerin bile Mali’deki durum hakkında belki bilgi sahibi olamadıklarını söyleyebiliriz.

İşgalci Fransızların işlerini ise bir yandan bu durum kolaylaştırırken diğer yandan da uluslararası emperyalizm ve onun bir meşrulaştırma mekanizması olarak görev yapan BM hem işgali haklı gösterme, hem de gerçekleştirilen haksızlıkların üstünü örtme çabalarıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Fransa’nın işgali başlatmasına paralel olarak ABD ordusunun da hızla, bu işgalin hedefindeki İslamcı grupları hedefe yerleştiren, onlara iftira atan propaganda faaliyetleri başlatması, bu amaçla muhtelif dillerde kısa videolar hazırlayıp medya organlarına dağıtması ve bu yolla konuyla ilgilenen kamuoyunu yönlendirmeye çalışması dikkatten kaçmadı.

Yani ABD ordusu fiili olarak işgale iştirak etmese de Fransız ordusunun icra ettiğinden daha basit sayılamayacak bir görevi üstlenmişti. Fransız işgalcilerin yaptığını haklı, hedefe yerleştirilenleri ise çirkin gösterebilmek için yoğun bir yıpratma faaliyeti içine girmişti. Tabii ABD ordusunun çıkarlarına hizmet eden medya organlarının ve  mensuplarının onların mesajlarını kamuoyuna taşıma amaçlı çabaları olmasa yürütülen kampanyanın kamuoyunu etkilemesi söz konusu olamayacaktı. Dolayısıyla işgali meşrulaştırma, hedefe yerleştirilenleri karalama kampanyasında karargâh görevi ifa edenler malzeme temin ederken cephe görevi ifa edenler de onları hedefe ulaştırmak suretiyle yürütülen psikolojik savaşa katıldıkları için her iki taraftakilerin de aynı ordunun elemanları oldukları ortadadır.

İşgal güçlerinin zulüm uygulamalarından özellikle İslamcı gruplara karşı saldırıların gerçekleştirildiği kuzey bölgede yaşayan insanların tamamının etkilendiği tahmin ediliyor. Pakistan’da ve Afganistan’da insansız hava araçlarıyla ve normal askerî uçaklarla gerçekleştirdikleri saldırılarla savunmasız sivil insanları katleden, katliamlarında çoğu kez de çocukları hedefe yerleştiren mekanizmanın bir parçası niteliğindeki Fransa’nın Mali’deki işgal güçlerinin izlediği politika farklı değil. Medyaya yansıtılan fazla bir bilgi olmasa da bazı uluslararası kuruluşların raporlarına geçen bilgiler, saldırılarda sivil hedeflerin de büyük zarar gördüğünü ve bu saldırılar yüzünden çok sayıda insanın evini terk etmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Mali’deki gelişmeleri yakın takibe alan insan hakları kuruluşlarının verdiği bilgilere göre Fransız işgal güçleri ülkenin başkenti Bamako yakınlarında aynen Guantanamo’dakine benzer ve aynı uygulamaların gerçekleştirildiği bir toplama kampı oluşturmuş durumdalar.

Merkezi Almanya’da bulunan Uluslararası Tehdit Altındaki Halkların Haklarını Savunma Örgütü (GfbV – Gesellschaft für bedrohte Völker International) bu konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporun içeriğinden, Fransa’nın son çekilme oyunundan ve “işgalin beyaz elbiseli adamı” rolünü oynayan Kızılhaç’ın yardım numaralarından da müteakip yazımızda söz etmek istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir