Ramazan’a Girerken

Rahmet ve mağfiret ayının gölgesi bir kez daha üzerimize düştü elhamdulillah. Toprağın suya, yaprağın güneşe hasreti gibi hasret kalmamız gereken fırsat iklimi bir daha geldi. Zira ibadet fukarası bizler için kıyam ve siyam ayı ramazan  çok önemli bir fırsattır. Mevsimlik iş yapan esnaf, iş sezonunu nasıl ki dört gözle bekler. Çiftçilikle uğraşanlar, nasıl ki mahsul zamanını dört gözle beklerler. İşte sevap ve fazilet açısından ramazan ayı da yılın mahsul ayıdır. Hem de dünyanın servetleriyle kıyaslanamayacak kadar değerli bir kazanç.

Resulullah (sav) recebin girişinden itibaren; “Allah’ım (cc) recebi ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana (selametle) kavuştur.” Diye çokça dua ediyordu. Zira bu aydaki büyük fırsatları kaçırmak istemiyor ve aynı fırsatı bizim de değerlendirmemiz için uyarıda bulunuyordu.

Ebu Zerr (ra) farklı bir kişiliğe sahip sahabelerdendir. Çarşıya uğradığında insanların dünyalıklara pervasızca daldığını görünce ilginç bir uyarı yapar. Derki: “ey insanlar Allah (cc) Resulü (sav) nün mescidinde Peygamberin mirası dağıtılmaktadır. Burada ne duruyorsunuz.” Bunu duyanlardan bazıları, süratle mescidi nebeviye doğru giderler. Ancak mescidi nebevide zahiren herhangi bir dünyalık dağıtımına rastlamazlar. Ancak insanlardan nicelerinin, namaz, zikrullah, ilmi dersler, sohbet, Kur’an okumak vb ibadetlerle meşgul olduklarını görürler. Ebu Zerr (ra) in uyarısındaki inceliği anlayamayan bazıları, geri gelerek niçin hilafı hakikat konuştuğunu sorarlar. Ebu Zerr (ra) onlara ne gördüklerini sorunca onlar da gördüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Ebu Zerr (ra) “peki o gördükleriniz dinar ve dirhemlerden daha değerli değil mi, peygamberler, miras olarak dinar-dirhem değil ilim bırakmazlar mı? Der.

İşte bizler de bu uyarıya uyarak, kendimiz, ailemiz ve tüm çevremizle beraber bu aydan azami derecede istifade etmeye bakalım. Zira yapılan her iyi amelin yetmiş ve daha fazla katlanarak karşılık görmektedir. Bu aya mahsus olan orucun ise ancak Allah (cc) ın bilebildiği kadar katlandığı Resulullah (sav) tarafından sarahaten ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu ay çok özel bir sevap, hayır ve bereket iklimidir.

Bazı ayet ve hadisler

 • Allah (cc) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” (bakara 2/183-185)

 

 • Resulullah (sav) Şöyle Buyuruyor: “Âdemoğlunun her amelinin sevabı on mislinden yedi yüze kadar katlanır. Allah bu­yurdu ki: “Ancak oruç müstesna. Çünkü o be­nim içindir; onun mükâfatını ancak ben vere­ceğim. Çünkü o, şehvetini ve yemesini sırf be­nim için terk ediyor. Oruçlunun iki sevinci vardır: Birinci sevinç, iftar ettiği zaman, ikin­ci sevinç de Rabbine kavuştuğu zamandır. Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur.” (Altı hadis imamı, rudani- Buhari, Müslim, Riyazus salihin H no=  1214)
 • “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.” (Buhari, Müslim, Riyazus salihin H no=  1219)

İnsanın iki ezeli düşmanı vardır; nefis ve şeytan. Şeytan aynı zamanda nefsi de kışkırtıp üzerimize saldığından iki yönlü düşmandır. Ramazan ayı geldiği zaman Allah (cc) kendi lütfuyla bu iki düşmanımızdan en azılı olan şeytanı saf dışı bırakmaktadır. Bununla da kalmayarak baş başa kaldığımız nefis düşmanına karşı galip gelmemiz için de manevi cephane ve mühimmatımız olan hayırlı amellerimizi yedi yüz kat takviye etmektedir. Yani Allah (cc) galip gelmemiz için her imkanı sunmaktadır. Artık buna rağmen nefsimize uyarak mağlup olmaya devam edersek kimseyi değil kendimizi kınayalım.

Tavsiyeler:

Ramazan ayında namazlarınızı cemaatle ve camide kılınız. Teravih, kuşluk, evvabin ve teheccüt namazları üstünde daha dikkatli durunuz. Günlük Kur’an-ı kerim okumayı ihmal etmeyin ve asgari üç hatim yapmaya çalışınız, birini de aile efradınızla beraber olsun. Resulullah (sav) tan me’sur olan günlük dua ve zikirlere önem veriniz, tercihen sabah-akşam me’surat okuyunuz. Tüm bunlardan aile efradınızla beraber yapabildiklerinizi beraber yapınız.

Davetlere icabet ediniz ve sizde gücünüz oranında komşu ve akrabalarınızı iftara davet ederek sılayı rahmi ihya ediniz. Gücünüz oranında hayır ve hasenatta bulununuz, bunda da akrabaya öncelik veriniz. Davet ve tebliğe önem veriniz, şeytanların zincire vurulmuş olmasından dolayı bu ayda yapılan davet ve tebliğin etkisi çok daha fazla olacaktır. Oruç rehavetine kapılmadan ders ve sohbetlerinizi devam ettiriniz.

Oruçtan ders ve hikmetler

 • Oruç Allah (cc) ın emrine ittibadır.
 • Resulullah (sav) ve nice peygamberlerin sünnetini takiptir.
 • Nefsi açlıkla terbiyedir.
 • En güzel sabır ve sebat okuludur.
 • İrademizi kontrol etmemizi sağlayan mükemmel bir öğretmendir.
 • Açların halini pratik olarak öğretip yardımlaşma ve dayanışmaya çağıran münadidir.
 • Dolayısıyla sosyal barışın pratiğidir.
 • Varlık içindekileri darlık içinde olanlarla buluşturup kucaklaştıran toplum bireylerini birbirine kenetleyen toplum mühendisidir.
 • Sağlıklı beslenme ve tedavide şefkatli bir doktordur.
 • Programlı ve disiplinli yaşamayı öğreten dikkatli bir hocadır.
 • Ebedi yolculuk için yol azığı biriktirmek için en verimli iklimdir.
 • Nefis ve şeytanın saldırılarına karşı muhkem bir kaledir.
 • Cehennem ateşine karşı sağlam bir kaledir.
 • Cennete reyyan kapısından girmeye hak kazandıran pasaporttur.

Rabbimiz oruçtan azami derecede istifade etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir