Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak – Yeni Akit

Robert De Niro Haklı

“Niye İsrail’e kızıyoruz ki, köpek bir adama saldırınca köpeğe mi, yoksa köpeğin sahibine mi kızarsınız.” Amerikalı aktör Robert de Niro böyle diyor.

Aslında vicdan sahibi Amerikalılar, İngilizler, İsrail vatandaşları yok değil.. Öfkesi ve korkusu aklından büyük olmayan vicdan sahibi herkes özel bir çabaya gerek duymadan gerçeğe ulaşabilir..

Her ne kadar “sui missal missal olmaz” dense de, “Teşbihte hata olmaz” diyenler de var..

“Hayvan” misali bazan incitici olsa da, “hayvandan da aşağı” durumlar da yaşanmıyor değil.

İslam geleneğinde “İnsan düşünen canlıdır”. Bu ifade “Hayvan” değil, “hayevan” şeklinde kullanılır.. Hayvan can taşıyanlar içinde ayrı bir kategoridir. “Hay” “Diri” anlamına gelir Arapça’da “Canlı” demektir.. İnsan can taşımanın ötesinde , akli melekelerinin dışında özel başka donanımlara da sahiptir.. Eğer o donanımları devre dışı bırakırsanız insan hayvanlaşır , o değerlere karşı bir davranış içine girerseniz “belhum adal/ hayvandan da aşağı” bir duruma sürüklenirsiniz.. İns’in Şeytanına dönersiniz.. Hatta Şeytan bile sizin şerliliğinizden ürperir, çünki onu da geçersiniz..

Potansiyel olarak insan böyle bir varlık.. Müslümanlık insanın yaratılış gayesine uygun bir şekilde takemülünü hedefler.. Aklınızla vicdanınızı barıştırmanın yollarını gösterir. Bunun sonucu insan insanla barışacaktır. Bir sonraki adım insanın tabiatla barışmasıdır. Sonuç Allah’la barışmaktır.. Barışa ulaşmak için adalete ihtiyacımız var. Adalet ve barış yoksa hiç bir özgürlük güven altında değildir.. İslam “barışa giden yol”dur aslında. Selam “Allah’ın bir diğer adı”dır.. İslam da “barışa giden yol” anlamına gelir.

Allah indinde tek bir din vardır, o da İslamdır. Hz. Adem’e, Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz. İsa’ya ve Hz Muhammed’e (hepsine selam olsun) gelen aynı dindir.. Onun için biz Al-i İbrahim’e, Al-i İmran’a ve Al-i Muhammed’e selat ve selam eyleriz..

Bu işler, herhangi bir zamana, ırka, coğrafyaya, cinse kota edilmiş, onlara has işler değil.. Tıpkı, Firavun sarayında Musa ya da Peygamber ocağında asi örneğinde olduğu gibi.

Önümüze atılan bir İsrail var.. Ama İsrail’i İsrail yapan bir “Derin İsrail” var..

İsrailin arkasındaki güç ABD ve İngiltere aslında.. İşin ilginç yanı ABD ve İngiltere’nin arkasındaki güç de “Derin İsrail”.

İsrail bir şekli ile, batının Arap yarımadasında batının ileri karakolu, tarassut kulesi, sıçrama tahtası gibi bir şey.. Aslında batılılar İsrail’i sevmez. Aralarında kadim ve derin bir düşmanlık vardır.. Ama İslam’a ve Müslümanlara karşı da “düşmanımın düşmanı, benim dostumdur” anlayışından beslenen bir dostluk vardır.

Şunu da söylemek mümkün, İsrail ne bir Yahudi devletidir, İngiltere ve Amerika da ne bir Hıristiyan devleti.. Her iki taraf da kutsallarına ihanet etmişlerdir ve dini kendi siyasi maksatları için kullanmaktadırlar..

Cumhuriyet HP kapatılmadan, Türkiye’de derin devletin sona ermiş sayılmayacağı gibi, İsrail sonlandırılmadan dünya derin devletinin de bölgeden eli ayağı kesilmiş olmayacaktır.. İsrail İngiliz siyasetinin gayrimeşru çocuğudur! İsrail, CHP gibi varolmayı haketmiyor.. Osmanlı’nın parçalanması planlarının bir ürünüdür.. Bölgedeki trajedi, sürüp giden kan ve gözyaşı Osmanlı’nın boşluğunun doldurulamamasından kaynaklanan bir trajedidir..

Siyonizm’in zaferi Osmanlı’nın yıkılışı üzerinden kazanılmış bir zaferdir, CHP ise uluslararası sistemin Osmanlı enkazı üzerine bina ettiği bölgesel düzenin Osmanlı’nın kalbine diktiği siyasi bir abidedir! CHP’nin 6 oku, bir şekli ile Osmanlı’nın kalbine sapladığı oklardır.. CHP’nin, din, tarih, kültür ve gelenek konusundaki “eski döneme” ait düşmanca politikalarının, İstiklal Mahkemeleri mantığının, darbecilerin avukatlığını üslenme çabalarının arkasında bu derin gerçek yatmaktadır..

CHP ancak tek parti ile, açık oy gizli tasnifle, İstiklal Mahkemeleri’nin gölgesinde muhalefeti susturarak iktidar olabilirdi. “Tek Adam” ve “Ebedi şeflik” rejimi ile ayakta durabilirdi..

CHP geçmişin yokedilmesi, MHP, öteki Osmanlı halklarını dışlayıcı, yeni bir “Türk ulusu üretme” adına siyasi bir sera olarak örgütlendi. BDP ise, Türkleri dışlamak adına, ötekilerin kendi adına varolma iddiasının adıdır. Baas ideolojisi de öyle.

Onun içindir ki, Siyonizm’in fikir babalarından Hayim Nahum efendi, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kabulündeki en temel belge olan Lozan’ın arkasında, peride gerisindeki isimdir.. Aynı adam Arap düşmanı Türk milliyetçiliğinin fikir babası olduğu gibi, Türk düşmanı Arap milliyetçiliğinin de fikir babasıdır.. Birini Ankara’da, ötekisini Kahire’de tezgahlamıştır.. Biri CHP, ötekisi Nasır’ın önderliğindeki, Arap milliyetçiliği ve Baas ideolojisidir.

Kemalistlerin elinde Halkevleri ve Lazaro Franco’nun mali desteği ile oluşturulan Türkocakları iki piyondan başka bir şey değildi, başlangıç itibarı ile.. Köy enstitüleri ve İmam mektepleri de aslında TSE damgalı bir din anlayışı için düşünülen, aynı projenin parçaları idi. MTTB da aynı maksatla kuruldu kurulurken. Tekinalp etiketli Moiz Kohen’ın “Kamalizm”i böyle bir şeydi! Bunun için Mısır ve Hindistan’dan Hilafet için gelen paralar kullanıldı!

CHP’nin Esad dostluğu nereden geliyor, şimdi daha iyi anlaşılsa gerek. Tencere yuvarlanıp kapağını buluyor sonuçta.. Biraz eşelerseniz MHP ile Mısır’daki Nasırcıların nasıl aynı çizgide buluşabileceklerini de görürsünüz..

Robert de Niro haklı.. Hesap ver Amerika! Hesap ver İngiltere.. İSRAİL’İN ŞİFRESİ ABD VE İNGİLTERE’DE SAKLI. ABD VE İNGİLTERE’NİN DERİN SIRRI İSE İSRAİL’DE..

ABD ve İngiltere besledikleri kargayı yakalamak zorunda. Yoksa bu karga gün gelecek kendi başlarına da bela olacak.. Selam ve dua ile..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir