bir önceki yazıya bu ikinci yazı arasında boşluk oluştu, bunun için özür diliyorum. Ramazan sonrası şeytanın yoğun mesaisi sonucu ibadet ve kulluk dünyamızın nasıl da alabora olduğunu sizler de müşahede ediyorsunuzdur.

 

Sabah namazlarında 3-5 cemaat kalması, sair vakitlerde ramazan ayının çeyreğinden daha aza düşmesi, Kur’anların raflara veya kılıflara kaldırılması, hayır hasenatın rölantiye düşmesi vs gelişmeler, şeytanların ramazan sonrası sıkı mesai yaptıklarını gösteriyor. Şeytanların salvolarından korunmanın tek yolu ise, Allah (cc) a kulluk kalesine sığınmaktır. Dolayısıyla bu konuda uyarılara her zaman ihtiyaç var.

Terör ve terörün dâhili-harici destekçilerinin azması, okulların açılması, mühimmat deposunda kaza v günce ve sıcak konulara rağmen, bizim ruh dünyamızın alabora olmaması için şeytanın hilelerine karşı uyarılara ihtiyacımız var.

4        Şeytan (aleyhil la’ne) ramazan boyunca kaybettiklerini tekrar kazanmak için ek mesailer yapacaktır. Bu akıl taşıyan her mahlûkun doğasıdır. Bizlerde şu veya bu sebeple bir şeyler kaybettiğimiz zaman tekrar onu elde etmek için epeyce efor sarf ederiz. Kaybettiğimiz şey maddi manevi ne olursa olsun.

Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın. Allah, dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum.” (A’raf 7/16-18)

5        Şeytan hannastır. Şeytanın bu vasfı Kur’an-ı kerim de özellikle vurgulanır. Hannas: Allah (cc) anıldığı zaman onun anıldığı yerde duramayıp kaçan, ancak kaçarken de fırsat kollayan demektir. Dolayısıyla şeytanı caydıracak tek silah Allah (cc) ı anmak, sürekli ona taat ve ibadet üzere bulunmaktır.

Gözle görünen, elle tutulan bir düşmana karşı değnek, kama, tabanca vb. silahlar kullanabilirsiniz ancak şeytana karşı bu mümkün değil. Dolayısıyla ramazandaki kazanımlarımız bu açıdan da çok önemlidir. Kazandıklarımız korunmalı ve üzerine yenileri de konulmalı ki; şeytanı caydırsın.

6        Şeytan geçici değil kıyamete kadar sürekli düşmandır.  Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da, “Sen süre verilenlerdensin” dedi.” (A’raf 7/14,15) Dolayısıyla hiçbir insan hayatının herhangi bir devresinde şeytanın saldırılarından güvende değildir. “Her an her şey olabilir.” Sözü misali bizimde önümüze herhangi bir yerde şeytan çıkabilir ve bizi herhangi bir şekilde aldatabilir.

7        Değerli olanı kazanmak zordur.

8        Değerli olanın düşmanı çoktur, dolayısıyla koruması da zordur.

Birkaç gram olan bir cumhuriyet altını almak için bir asgari aylık ücreti kadar çalışmanız gerekir. Ama sair metallerin birkaç kilosuna bedava sahip olabilirsiniz. Kuyumcular altınlarını kozmik kasalarda ve envaı çeşit alarm ve güvenlik sistemleriyle korurlar, yine de gece rahat yatmazlar. Bakkallar, manavlar ise meyve sebzelerini dışarıda teşhir ederler ve endişe etmezler.

Bizim ramazan ayı vs. zamanlarda kazandığımız hayır ve sevaplar, altınla mücevheratla kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Şeytanlar zaten bizim dünyalıklarımıza değil, hayır ve sevaplarımıza düşmandırlar. Ayrıca şeytanlar gözle görünmeyen, elle tutulmayan düşmanlardır. Dolayısıyla bu sinsi düşmana karşı ahret sermayemiz olan imanımızı, takvamızı ve Salih amellerimizi korumak zorundayız.

O halde ne yapmalı

Yapılacak şeyler belli. Ramazandan sonra ve hiçbir zaman asla kendimizi koy vermeyeceğiz. Ramazanda olduğu gibi ibadetlerimize yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Farzları tam olarak eda edeceğiz. Haramlardan sakınmada hassas davranacağız. Farzları nafilelerle takviye edeceğiz. Teheccüd, kuşluk, evvabin, abdest sünneti ve tehiyyetul mescid namazlarına devam edeceğiz. Günlük Kur’an-ı kerim okumayı, dua ve zikrullah me’suratımızı aksatmayacağız. Ders ve sohbetlerimize daha yoğun olarak devam edeceğiz. Cami ve cemaate devam edeceğiz.

Bu konuda kendimiz kadar aile efradımız vs çevremize de sahip çıkacağız. Özellikle ramazanda hidayetine vesile olduğumuz yeni insanlar ve genç nesiller şeytanın tehlikesini bizim kavradığımız gibi kavrayamazlar. Dolayısıyla kendi ayakları üzerinde durmayı başarıncaya kadar onlara, ramazandan sonra daha çok sahip çıkacağız. Yeni olanlar ve ayaklarının üstünde tam duramayanlar, daha çok şeytanın düşmanıdırlar. Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun. Selam… Dua…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir