Seyyidler ve Şerifler Buluşması

Seyyidler ve Şerifler Buluşması

“Gül Olanın Aslı Güldür,
Peygamberin Nesli Güldür”

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın “evladlarım” dediği iki güzide insan: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin…
Kızı, annemiz Hazreti Fatıma ve amcaoğlu Hazreti Ali’nin çocukları… İnci ve mercan… Hatem’ül-Enbiyânın, sevdiği baş üstünde tuttuğu torunları…
Ve Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizin çocukları olan seyyid ve şerifler…
“Benden sonra size Kur’an’ı ve Ehl-i Beytimi bırakıyorum” hadisinin muhataplar.
Sünnet-i Rasûlullah’ı en iyi şekilde anlayan, yaşayan ve on inlerce âlim ve veli yetiştirmiş o büyük kapı.
Bugün, sayıları milyonu aşan ve dünyanın birçok ülkesine dağılmış olan asil aile…
Ehl-i Beyt’in insanları 3. Uluslar arası Seyyidler ve Şerifler toplantısında bir araya geliyor.
Kutlu Şehir İstanbul’da, bir araya gelecek olan bu mübarek ailenin toplantısına katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
Muhammed Davut Göksu
SAAT: 13.00 (yemek ikramı) / 17.00 ARASI
TARİH: 22 EYLÜL 2012 CUMARTESİ
YER: YENİ MAHALLE BAĞCILAR HALK SARAYI İSTANBUL

PROGRAM İÇERİĞİ:


KONUŞMACILAR:

Mahmut Bırifkani
Müfit Yüksel
Muhammed Bırifkani
Dr. Emin Dindar
Ömer Kayır
Ahmet Taşgın
Mehmet Veysi erdem
Muhammed Davut Göksu
Harun Geylani
Hüseyin Ağaçkıran
Konuşmacılar:
Seyyid Vahidüddin Bırifkani / AÇILIŞ KONUŞMASI
Mahmut Bırifkani / Toplantı ile ilgili konuşma
Müfit Yüksel / Ehl-i beyt-ümmet- nakibu’l-eşraflık
Zeynel Abidin Erdem
Dr.Emin Dindar
Fatih Çıtlak /  Ehl-i beyt ve tasavvuf konuşması
Mehmet Davut Göksu/ KAPANIŞ KONUŞMASI

PROGRAM:

13.00 yemek
14.00 Kur’an-ı Kerim
Açılış konuşması
Diğer konuşmalar
Selamlamalar
Protokol
İlahi
Kapanış
Nakîbu’l-eşrâf nedir?

Seyyidlerin ve şerîflerin doğum ve vefât kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idârecisi.
Osmanlı sultanları, Osmanlı topraklarına gelen seyyid ve şerîflere, başka memleketlerde misli görülmeyen bir sevgi ve saygı gösterirlerdi. Onların râhat ve huzur içinde yaşamaları için gereken her türlü hizmeti yaparlardı. Onları her çeşit vergiden muâf tutarak, bunları belgeleyen birer berât verirlerdi.

Osmanlı Devletinde Nakîbüleşrâf olarak ilk tâyin edilen zât, Emîr Sultan’ın talebelerinden olan Seyyid Ali Natta bin Muhammed’dir. Seyyid Ali Natta, Yıldırım Bâyezîd Han zamânında, devlet dâhilindeki sâdâtın (seyyidlerin ve şerîflerin) Osmanlı Devletiyle münâsebetlerini temine başlamıştır. Tâyin berâtı ile birlikte bu zâta Bursa’daki İshâkiye Zâviyesi vakfının idâreciliği de verilmiş ve bu vazîfenin evlâtlarına intikâli şart olarak, berâtta belirtilmiştir. Seyyid Ali Natta’nın vefâtından sonra yerine Seyyid Zeynelâbidîn tâyin edildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir