Anayasa Mahkemesi, Hekimlerin Muayenehane Açmasını Yasaklayan 650 Sayılı KHK’nın Devlet Memuru, Öğretim Üyesi, TSK Ve GATA’daki Doktorlarla İlgili Bölümlerini İptal Etti.

Anayasa Mahkemesi CHP’nin Başvurusu Üzerine Tam Gün Yasa Düzenlemesini Bugün Karara Bağladı.

Anayasa Mahkemesi CHP’nin Başvurusu Üzerinde Sağlık Alanında Yapılan Tam Gün Yasasını Düzenlemesini İptal Etti.

Anayasa Mahkemesi, Aralarında Hekimlerin Muayenehane Açmasını Yasaklayan Hükümlerin De Bulunduğu 650 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin Bazı Maddelerini İptal Etti.

CHP, 650 Sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Hükümlerinin İptali Ve Yürürlüğünün Durdurulması İstemiyle Anayasa Mahkemesi’nde Dava Açmıştı.

Devlet Üniversite Hastaneleri, TSK, GATA Gibi Değişik Kurumlarda Çalışan Hekimlere Çalışma Yasakları Getiren 650 Sayılı KHK’nın, İptali İstenen 38. Maddesi, “Memurlar, Mesleki Faaliyette Veya Serbest Meslek İcrasında Bulunmak Üzere Ofis, Büro, Muayenehane Ve Benzeri Yerler Açamaz; Gerçek Kişilere, Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Herhangi Bir İş Yerinde Veya Vakıf Üniversitelerinde Çalışamaz” Hükmünü İçeriyordu.

Kaynak : Chp.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir